Kedves Versenyzők!

Köszöntünk Benneteket az 5. Országos Nyelvhasználó versenyen. 

A verseny célja: "A nyelvtudás nem cél, hanem eszköz" gondolat jegyében szeretnénk buzdítani a tanulókat arra, hogy ne csak tanulják, hanem használják is a nyelvet, bemutatni, hogy egy idegen nyelvű szöveg nem csak tanulási célokat szolgálhat, hanem ismeretszerzésre, kutatásra is alkalmas, hogy az idegen nyelv nem megtanulnivaló ismeretek halmaza, hanem sajátos lehetőség a világ megismerésére. A szövegek egy adott téma köré csoportosulnak, azt járják körbe különböző szempontok szerint. Az idei témánk: 

„A könyv”

A verseny menete: A verseny 5 fordulóból áll. Minden forduló tartalmaz egy szöveget és hozzá kapcsolódó, a feldolgozást segítő feladatokat, illetve egy online tesztet. A fordulók kb. hetente követik egymást. A verseny végén egy prezentációt kell készíteni a versenyzőknek a kapott információk felhasználásával. 

Értékelés: a versenyzők teljesítményét három szempontból értékeljük, pontozzuk az online teszteket, a prezentációkat tartalmi-nyelvi, illetve formai szempontból. A végeredményt a részeredmények összesítése adja.

Vidám versenyzést kívánok!