A pályázati cél bemutatása

 
A konstrukció célja a nem állami szervezetek közreműködésével a foglalkoztatási
lehetőségek bővülésének elősegítése. A helyi adottságokra épülő fejlesztések
támogatásával olyan széleskörű partnerségekre épülő kezdeményezések erősítése,
amelyekben megvalósul a célcsoport felkészítése, alkalmazkodó képességük fejlesztése, és
átmeneti foglalkoztatása, annak érdekében, hogy később – akár a versenyszféra
vállalkozásainál – tartósan is foglalkoztathatóak legyenek. A településen élő
munkanélküliek humánerőforrás fejlesztése a közösségi feladatok elvégzése mentén
valósul meg, így a végrehajtott fejlesztési programok egyszerre járulnak hozzá a
hátrányos helyzetű munkanélküliek elhelyezkedéséhez, a munkaerő-piac bővüléséhez, a
helyi szükségletek kielégítéséhez, a közösségi élet és színtereinek fejlesztéséhez.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program céljának megfelelően e konstrukció is a nyílt
munkaerő-piaci elhelyezkedést segíti elő, így olyan közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közösségi feladatokat kell a projektek során ellátni, mely a munkanélkülieket felkészíti a
tartós munkavállalásra. Az átmeneti időszak alatt, a közösségi feladatok elvégzésével
megszerzett kompetenciáknak alkalmassá kell tenni a célcsoporttagokat a nyílt munkaerőpiacon
való munkavégzésre.