A TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0017 számú projekt

tapasztalatainak öszefoglalása

 

 

 

A TIT Jurányi Lajos Egyesülete 2014. február 01-én indította a TÁMOP-1.4.6-13/1-2013-0017 azonosító számú „Épülök – építőipari tranzitfoglalkoztatási program a Nyírségben” című projektjét. A projekt a 2014. április 14-én megkötött támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően valósult meg, az Európai Unió támogatásával, és az ESZA társfinanszírozásával, 149 169 340 forint támogatási összegből. Konzorciumi partnereink voltak a Máté és Máté Kft., valamint A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat.

 

A projekttel a Nyíregyháza és térségében élő hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci részvételének és bennmaradásának elősegítését céloztuk meg munkaviszonyon alapuló tranzitfoglalkoztatási programmal, mely így szakképzett munkavállalókkal segíti a térség építőiparának fejlődését..

A programba 35 fő bevonását terveztük.

 

A projekt időtartama: 2014.02.01-2015.06.30 között 18 hónap

 

A projekt céljai:

Átfogó cél:

részvételének és bennmaradásának elősegítése munkaviszonyon alapuló tranzitfoglalkoztatási programmal, mely így szakképzett munkavállalókkal segíti a térség építőiparának fejlődését.

Specifikus célok:

Ø  Hátrányos helyzetű emberek bevonása és programban tartása személyes képességeiket fejlesztő tréningekkel és folyamatos segítő tanácsadásokkal.

Ø  Foglalkoztatással egybekötött képzés megvalósításával piacképes szakmához juttatás.

Ø  Továbbfoglalkoztatás, nyílt munkaerő-piacra való belépés megvalósítása.

Ø  A foglalkoztató és a projektszemélyzet felkészítése a hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására és ezzel az integráció elősegítése.

 

A projekt megvalósult szakmai tevékenységei:

·         Előkészítő szakasz

o   Megvalósíthatósági tanulmány készítése

·         Projektmenedzsment és szakmai stáb felállítása és működtetése

·         A célcsoport bevonásához és felkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek

o   Célcsoport elérése, toborzása és bevonása

o   A célcsoport kiválasztása

o   Fejlesztési szakasz (tréningek, kompetencia fejlesztés, tanácsadás)

·         Foglalkoztatással egybekötött képzési szakasz (OKJ-s Festő,mázoló, tapétázó valamint Kőműves és hidegburkoló képzések)

·         Zárószakasz, elhelyezkedés, utógondozás

 

 

 

A projekt eredményei:

A projekt keretében vállalt indikátorok teljesültek az alábbiak szerint:

-          Projektbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma: 35 fő, mely megegyezik a vállalt értékkel, így ezen indikátor teljesült.

-          Foglalkoztatással egybekötött építőipari képzésbe bevontak száma 35 fő, amely megegyezik a vállalt célértékkel, így az említett indikátor teljesült

-          A képzést sikeresen elvégzettek számra 35 fő, amely 3 fővel több a vállalt célértéknél, így az indikátor teljesült.

-          A  továbbfoglalkoztatás 4 hónapon keresztül valósult meg 32 fő számára így a vállalt indikátor itt is teljesült.

 

Összegzésképpenmegállapítható, hogy a projekt a térség munkaerő-piaci szempontjából eredményes volt, hisz képzett munkaerő jelent meg a munkaerő-piacon, és a foglalkoztatottsági mutatók is javultak. A projekt célját tekintve olyan szakképesítés birtokában vannak a munkavállalók, amelyekkel a versenyszférában is képesek elhelyezkedni, ezzel is növelve saját munkapiaci esélyeiket.

 

 

 
 

„Épülök”- építőipari tranzitfoglalkoztatási program a Nyírségben projekt nyitórendezvény anyaga megtekinthető: itt