Amőba Alapítvány

Az Amőba Alapítványról és tevékenységeiről

Az Amőba Alapítvány 1996-tól kezdődően a közösség szolgálatában áll fejlesztő képzéseivel és tehetséggondozó programjaival. Több száz pedagógust készített fel számítástechnika, idegen nyelv, projektmenedzsment terén, több száz tanár és diák számára tette lehetővé az ECDL és ECL nemzetközi bizonyítványok megszerzését.


A Global Teenager nemzetközi projekt (GTP)[1] révén Sepsiszentgyörgy nemegyszer vált országos projekt nyílt nap színhelyévé, amely kulturális sokszínűségében vált jelentős eseménnyé a fiatalok és tanáraik számára. A megvalósított tervek sokasága bizonyítja az Amőba Alapítvány közösségépítő sikerét:

-        a sepsiszentgyörgyi Berde Áron Gazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola diákjainak kulturális felkészítése és háromhetes szakmai gyakorlat biztosítása Finnországban,

-        multimédiás teremlétrehozása a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégiumban az alapítvány anyagi és szakmai hozzájárulásával,

-        a sepsiszentgyörgyi református kollégiumi és a Mikes Kelemen főgimnáziumi diákok és tanárok részvételének támogatása nemzetközi, irányított tanulói folyamatokban,

-        a Gr. Battyhányi Lajos Ifjúsági Klub[2] létrehozása Sepsiszentgyörgyön a helyi Rotary Klubbal együttműködve,

-        román nyelvi felkészítő szervezése vidéki diákok számára a Kovászna Megyei Tanfelügyelőséggel közösen,

-        továbbképzések szervezése pedagógusoknak a holland Nemzetközi Kommunikációs és Fejlesztési Intézettel[3] közösen az infokommunikációs technológia népszerűsítésére az oktatásban,

-        a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium diákjainak támogatása a lettországi látogatásuk során a Kraslawa Gimnázium GTP-partneriskolához,

-        nemzetközi ifjúsági tábor szervezése Ojtozban Hollandia, Lettország, Magyarország és Románia részvételével,

-        Tehetséges Háromszéki Ifjak program működtetése saját alapokból stb.

Az alapítvány 2007-től aNemzeti Tehetségsegítő Tanácstagja és a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének alapító tagja. A Tanács 2008-ban létrehozta a tehetségpontok hálózatát, ahol az Amőba Alapítvány 2009-től mint regisztrált tehetségpont, 2011-től kezdődően pedig akkreditált tehetségpontként van jelen. Az alapítvány a kezdetektől cselekvően hozzájárul az erdélyi tehetséggondozás folyamatának a fejlesztéséhez; kezdeményezője az azóta már megalakult Erdélyi Tehetségsegítő Tanács[4] létrehozásának.

2. AGlobal Teenager Projekt

Az Amőba Alapítvány tehetséggondozó programjának, a Global Teenager Projekt célcsoportja a 12-18 éves korosztály, a gimnáziumi és líceumi diákok. Négy kontinens 24 országa vesz részt a projektben, közel 15 000 fiatal kerül kapcsolatba egymással irányított tanulói folyamatokon keresztül a világ minden részéről. Az infokommunikációs technológiát eszközként használva tanulnak egymástól és szokják a különbözőséget. A projekt sokoldalúan fejleszti a fiatalokat: csapatmunkára nevel, fejleszti a kritikus gondolkodást és a másság elfogadására ösztönöz elősegítve a társadalomba való könnyebb beilleszkedést és a jobb érvényesülést.

2000 óta a Global Teenager nemzetközi ifjúsági projekt keretén belül Romániában kiépült egy országos iskolahálózat, amelynek az Amőba Alapítvány az országos koordinátora. Évente mintegy 1 500 diák és 60 pedagógus vesz részt országosan az ún. tanulói ciklusokban (Learning Circles). A résztvevők kooperatív tanulási módszerrel ismerkednek meg, és ezzel párhuzamosan sokoldalúan fejlesztik készségeiket. A projektet az Amőba elsősorban az iskolai oktatás fejlesztésére fordítja.

3. Közösségfejlesztő tevékenységek

a.       Civilek Háromszékért Szövetség – CIVEK           www.civek.ro

A Civilek Háromszékért Szövetség 2006-ban az Amőba kezdeményezésére alakult tizenöt civil szervezet alapítótaggal. A szövetség azzal a céllal jött létre, hogy erősítse a háromszéki civil szervezeteket. Ennek érdekében szakmai konferenciákat, civil napokat, népszerűsítő-tudatosító kampányokat szervez, tájékoztatást nyújt tagszervezetei számára, fejlesztő képzéseket tesz lehetővé valamint hírlevelet és civil portált működtet.

A szervezet az alapítvány épületében működik,  egy erre a célre berendezett irodában, egy állandó munkatárssal és két önkéntessel. Kezdetben a tagszervezetek hozzájárulása fedezte a működési költségeket,ez kibővült pályázati úton szerzett forrásokkal. 2006-tól kezdődően 45.000 euro értékben sikerült forrásokat bevonni, amelyeket civil programok megvalósítására fordítottunk. Így jött létre a Civil Katalógus első és második kiadása, közel 200 háromszéki civil szervezet pontos adataival, illetve így valósult meg a Sepsi Zöldút, Kovászna megye egyetlen bicikliútja.

b.       Háromszéki Közösségi Alapítvány – HKA          www.hka.ro

Az Amőba kezdeményezésére 2010 novemberében megalakult a Háromszéki Közösségi Alapítvány, 11 alapítótaggal, mind helyi vállalkozók és civil szervezeti vezetők. Az alapítvány egy országos programban jött létre, a feltétel az volt, hogy a kezdeményezőcsoport a beindításhoz szükséges alaptőke felét helyi szinten összegyűjtse, ezt az országos alap megduplázza, és így került sor az alapítvány jogi bejegyeztetésére novemberben.

A 30.000 lejt (7.000 euro) mindössze két hónap alatt, az alapítótagok egyenlő hozzájárulásával sikerült összegyűjteni, így a Háromszéki Közösségi Alapítványnak az országban elsőként és ezidáig egyetlenként sikerült megalakulnia (az országos programban kilenc közösségi alapítvány van tervbe véve). Az alapítvány egy irodahelyiséget bérel az Amőba épületben, és két állandó alkalmazottal működik. Az Amőba vezető szerepet vállal a működtetésében.

A Háromszéki Közösségi alapítvány tevékenysége abban áll, hogy helyi erőforrásokat gyűjt adományok,  adóból leírható támogatások révén, ezeket alapokba rendezi (Közösségi alap, Tehetség Alap, Ifjúsági alap), és közösségi kezdeményezések megvalósítására fordítja.

Beindítása óta 5.600 euro értékben sikerült helyi szinten pénzalapokat gyűjteni, valamint 7.423 euro pályázati úton további forrásokat bevonni. Eddig két támogatási programot dolgozott ki és bonyolított le (Erőt, egészséget! és Ötletből építs közösséget), összesen 17 közösségi projektet támogatott 9.584 euro összértékben, beindított egy ifjúsági programot (FIKA program), és  kidolgozott valamint nagy sikerrel működtet egy közösségfejlesztő programot, a Közösségi Kártyát.

A Közösségi Kártya egy törzsvásárlói kártya,  amely hangsúlyt fektet a helyi közösség támogatására. Csak helyi üzletekben és cégeknél hasznosítható. Használatakor a vásárlót 1% kedvezmény illeti meg a vásárolt értékből. A kedvezményhez a partner üzlet még ugyanennyit hozzátesz,  a pénzösszeg pedig az alapítvány által kezelt közösségi alapba kerül. Az összegyűlt összeg felhasználásáról az alapítvány dönt a kártyatulajdonos felhasználók véleménye és javaslatai alapján.

A kártyaprogramban jelen pillanatban 17.000 személy regisztrált Sepsiszentgyörgyön. Beindítása óta, 2011 augusztusától továbbra is töretlen népszerűségnek örvend. A felhasználókat az alapítvány havi gyakorisággal tájékoztatja az alapba gyűlt pénzösszegről, valamint programjairól, újdonságokról. Kétségtelen, a kártya program  az utóbbi évek legsikeresebb közösségi programja a régióban.

4. Összegzés

Az Amőba a fejlesztő és sokrétű tevékenységének köszönhetően a helyi közösségfejlesztés szimbólumává vált, a közösség életében igen fontos szerepet tölt be. Sok pozitív folyamat elindítója (informatikai írástudás, GTP, ECL országos program, Erdélyi Tehetségsegítő Tanács, civil szövetség, közösségfejlesztő alapítvány, stb). Alapszemlélete: megbecsülni értékeinket és erre alapozva építeni a jövőt.  

[1] http://www.globalteenager.org

[2] Az első romániai klub a Global Teenager Projekt keretében.

[3] International Institute for Communication and Development

[4] 2010. október 16-án alakult meg Marosvásárhelyen. „A Tanács feladatai közé tartoznak: párbeszéd más érdekvédelmi szervezetekkel és az államigazgatás szakosodott szerveivel; tagjai álláspontjainak egyeztetése tehetséggondozás ügyében; szakmai képzések, fórumok szervezése; tehetségek felismerésének, kiválasztásának és a gondozási formáknak a létrehozása, segítése és működtetése; források bevonása tehetséggondozásra; a tehetséggondozás jó gyakorlatainak feltárása és népszerűsítése; a lehető legszélesebb körű összefogás kialakítása a tehetségesek segítése és a tehetségfejlesztő programok támogatása érdekében.” (Részlet a Magyar Géniusz Portál tájékoztatójából, elérhető http://geniuszportal.hu/tehetsegsegito-tanacs/tt-730-000-886, letöltés dátuma 2011. 05. 09.)