LAM Alapítvány

A LAM Alapítvány
Háromszéken a gazdaképzés intézményes újraindításának a gondolata először 1990-ben vetődött fel Illyefalván Franz Schüle, Jörg Wyder valamint Leo Meyer a svájci HEKS (Protestáns Egyházak Segélyszervezete) képviselőinek háromszéki látogatásakor. Helyi szakemberek, valamint a HEKS képviselői megállapították, hogy a kialakuló új birtokviszonyok olyan kihívás elé állítják a gazdákat, amelyet szakmai tudás nélkül sem rövid, sem hosszú távon nem tudnak megoldani, ezért a gazdaképzés beindítása nem csak időszerű, hanem szükségszerű is. A kezdeményező csoport azt is megállapította, hogy a képzéshez megfelelő stratégia, infrastruktúra és biztos anyagi háttér kell. E feltételek megvalósításáig a HEKS felvállalta mintegy 25-30 fiatal gazda elméleti és gyakorlati képzését Svájcban.

Ennek köszönhetően 1991-ben 30 fiatal háromszéki gazda vett részt 4 hónapos képzésen Svájcban, ahol elméleti és gyakorlati ismereteket sajátítottak el.

A LAM Alapítvány 1992. évi megalakulása megteremti azokat az intézményes feltételeket, amelyek lehetőséget nyújtanak egy hosszú távú felnőttképzési program kidolgozásához. A gazdaképzés szerves része lett az alapítvány régiófejlesztési programjának. Ettől az évtől kezdődően 1995-ig a gazdák elméleti képzése a LAM Alapítványnál, a gyakorlati képzés pedig Svájcban történik.

Az évek folyamán a képzési program több fejlődési szakaszon esett át, és ezzel párhuzamosan fejlődött a képzést kiszolgáló infrastruktúra is.

1995-ben felépült a LAM Alapítvány tangazdasága, ami megteremti a minőségi gyakorlati képzés feltételeit. Ebben az évben indul be a kétéves gazdaképzés, ebből a második évben 4 hónapot a svájci praktikum tesz ki.

1997-ben beindul a gazdasszony képzés vidéken élő és gazdálkodó lányok/asszonyok számára. A képzés időtartama egy év.

2000-ben indul be a tanműhely, ami a hallgatók gépészeti képzését szolgálja.

2003-ban a LAM Alapítvány partnerségi kapcsolatot köt a Bajor Parasztszövetséggel és ezáltal megvalósulhat a lányok gyakorlati képzése bajorországi agroturisztikai panziókban.

A 2004. év újabb mérföldkövet jelent a képzési program fejlődésében. Romániában az elsők között akkreditáltattunk három felnőttképzési programot az alábbi foglalkozásokban: szakképzett növénytermesztő (OKJ-kód: 6111.1.1.), szakképzett agroturizmusban dolgozó (OKJ-kód: 6111.1.3), valamint szakképzett állattenyésztő (OKJ-kód: 6121.1.1.) Az akkreditált képzés végzőseinek államilag elismert szakképesítési oklevelet állítunk ki.

Az elmúlt időszakban a LAM Alapítvány több mint 7700 gazdának és gazdasszonynak nyújtott valamilyen szakmai továbbképzési lehetőséget és számtalan új munkahelyet teremtett. Az elmúlt 21 év természetesen nem volt egyszerű és zökkenőmentes. Az alapítvány képzési tevékenysége több fejlődési stádiumon ment keresztül indulása óta. Nehéz időszakban alakult, az útkeresés, a tanácstalanság és az új vizeken járók bizonytalanságának időszakában, ez idő alatt azonban sikerült nem csak egy járható útra találnia, hanem utat is mutatnia az erdélyi gazdák, kis- és középvállalkozók, valamint magánszemélyek számára.

Számtalan sikeres pályázat (Leonardo, Grundtvig, TÁMOP, HEFOP, POSDRU, Szülőföld Alap, Bethlen Gábor Alap stb.) résztvevőjeként vagy lebonyolítójaként jelentős szakmai tapasztalatra tettek szert az alapítvány munkatársai, ezáltal is segítve a régió fejlődését. A honlapon működő online szaktanácsadási rendszer beüzemelése, a népi hagyományok ápolása és népszerűsítése, a szociális jellegű tevékenységek (roma-program), a kísérleti jelleggel Sepsiszentgyörgyön 5 oktatási intézményben beindított, az EU-által kifejlesztett TELLUS-program (mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alapismeretek oktatása játékosan, 10-14 éves gyerekek számára), a humánerőforrás-fejlesztését célzó, kezdő vállalkozók számára indított program (POSDRU 2007-2013 - pályázat) – mind olyan kezdeményezések, amelyek szerves részét képezik a Székelyföld gazdasági és szellemi felemelkedését szolgáló egységes stratégiánknak.
    

A felnőttképzés, -oktatás terén elért eredmények jegyében, a három eredetileg bejegyzett és akkreditált szak mellett sikerült hat új szakkal bővíteni kínálatunkat:az Idegenvezető (ghid de turism, OKJ-kód: 3491.0.1.) és a Vadgazda (paznic de vânătoare, OKJ-kód: 6154.2.1.) szakokat 2010-ben jegyeztettük be, 2011-2012-ben pedig a Humánerőforrás-menedzser, a Projektmenedzser, a Folyamatmenedzser és a Kezdő vállalkozói menedzsment szakokat is sikerült akkreditáltatnunk.

A LAM Alapítvány alapító tagja a PANNONFORRÁS - első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszternek (2009), illetve a klasztert megelőző Pannonforrás Hálózatnak (2004).

2005 decemberében a LAM Alapítvány létrehozott egy különálló részvénytársaságot (LAM Mikrohitel R.T.) és a hitelezési tevékenységét 2006 januárjától ennek a kereskedelmi társaságnak a keretei között folytatja.

Tevékenysége során az alapítvány, majd a részvénytársaság közel 5000 hitelt adott a székelyföldi gazdáknak, vállalkozóknak és magánszemélyeknek, mintegy 22 millió euró értékben. Különválása óta, a részvénytársaság évente átlagosan 350-400 új hitelt ajánl, 2,5 millió euró értékben. Ezek nagy részét a vállalkozás fejlesztési hitelek alkotják (70%), ezt követik az új vállalkozások indítását szolgáló ill. a magánszemélyeknek számára felajánlott hitelek. A részvénytársaság több fiókintézetet is létrehozott a Székelyföldön (Kovászna, Hargita, Maros megyék): Sepsiszentgyörgy, Csernáton, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Gyergyószentmiklós, Szováta, Marosvásárhely.

Ernst F. Schumacherrel együtt valljuk mi is, hogy „A fejlődés nem a javakkal kezdődik, hanem az emberekkel (...)”.